MAKALELER

Irak Kürdistanı’nda “bağımsızlık kararı”na karşı politik tavır ne olmalı?

Ezilen bağımlı tüm ulusların kendi kaderlerini tayin etme hakkı tartışmasız bir haktır. Bu hakkı hiç kimse bir ulusun elinden alamaz. Ulusun ayrılırken, önderliğinin gerici ya da ilerici olması da kaderini tayin etmede belirleyici değildir. Lenin […]

MAKALELER

ABD hakemliğinde “boğa güreşi” Katar gerçeği ve devrimci tavır

Arap yarımadasının doğusunda yer alan 2.5 milyon nüfusa sahip Katar, Suudi Arabistan’ın bir anda tüm dünyaya açıkladığı; “Katar, terör örgütlerini barındırıyor, yayın organlarında terör örgütlerinin propagandasını yapıyor, Suudi Arabistan ve Bahrenyn’de İran bağlantılı ‘terör’ eylemlerini […]

MAKALELER

Faşizm kayıp vermekten ve devrimcilerin intikamından kurtulamayacak!

12 Eylül Askeri Faşist Cuntası’nın marifetlerinden biri olan “2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu” 1981 yılında çıkarılmış ve o günden bugüne özellikle gerilla savaşının verildiği Türkiye Kürdistanı’nda faşist uygulamaların, haksız ve kirli […]

MAKALELER

Gerçeğe ışık, devrime pusula: Mehmet Demirdağ -4

Mehmet Demirdağ ve “birlik anlayışı” üzerine Demirdağ yoldaşın tarihsel pratiğini, belirli ve gündeme denk düşen özellikleri ile tartışmaya çalıştığımız yazı dizisinin son bölümünü, onun 94 tasfiyeciliği ile yürüttüğü hesaplaşmadaki en kritik nokta olarak “birlik sorunu”na […]

MAKALELER

Gerçeğe ışık, devrime pusula: Mehmet Demirdağ -3

01Mehmet Demirdağ ve “darbeciliğe karşı mücadele” üzerine Mehmet Demirdağ yoldaşı ve onun tarihimize kazılı pratiğini değerlendirdiğimizde, kuşkusuz , onun politik ve pratik anlamda öncüleştiği en temel konuyu 94 darbesi karşısındaki konumlanışı ve sonrasındaki süreçte kadro […]

MAKALELER

Parlayan herşey altın değildir -2

Bu kadınlar da nereden çıktı! Egemen sınıfların çıkarları uğruna kurulan düzen partilerinde yöneticiler, kadrolar, bürokratik bir mekanizmanın tepesine otururlar. “Tek adam”lık tümünün ortak kesenidir. Bu “adam”lar erkek egemenliğinin doğrudan tezahürüdür. “Er’ek bir dil”, “erk-ek bir kültür […]

MAKALELER

Parlayan herşey altın değildir -1

Sınıflardan müteşekkil bir toplum gerçekliği içinde yaşıyoruz. Özel mülkiyetin ortaya çıktığı günden bugüne bu böyle. Hiçbir şey bunun dışında değil. İktidarı elinde tutan sınıf, bunu korumak ve güçlendirmek adına tüm topluma kendi ideolojisini ve bunun […]

MAKALELER

Dogmatizmin kökenleri ve günümüzde tezahürleri -2

Marksizm’i cansızlaştırmak İnsan bilgisinin doğruluğu pratikle sınandığında kanıtlanmış olur. Pratik-teori-pratik… şeklinde devam eden zincir bilgi teorisini anlatır. “Aslında insan bilgisinin doğruluğu, ancak, önceden beklenilen sonuçlara toplumsal pratik süreci (maddi üretim, sınıf mücadelesi ya da bilimsel […]

MAKALELER

Noma’dan Nurşen’e… “Biz kadınlar olmasaydık”

Biz kadınlar olmasaydık! Ve bugün barış içindeki sokaklarımızda Gençliğimi anımsayarak yürürken Geçmişin utangaç yeni yetmelerinin Bugünün görkemli kadınlarına Dönüştüklerini görüyorum Ve onlara yalvarıyorum Alçakgönüllüğü bırakın Ve çocuklarınıza mutlaka şunu anlatın Bizler, kadınlar olmasaydı 1945 ilkbaharı […]

MAKALELER

Hukukun üstünlüğü mü? Üstünlerin hukuku mu?

Her toplum, içinde taşıdığı çelişkilerin niteliğine uygun bir siyasal alanı, tarih sahnesine çıkarır. Her siyasal oluşum, grup, örgüt veya parti, içinden çıktığı toplumun özelliklerini yansıtır. Sınıflardan oluşan toplum gerçeği, bu siyasal organizasyonlarda da yansımasını bulur. […]