MAKALELER

PUSULA | İdeoloji net, politika bütünleyici, örgüt çelik olmalı!

Mücadelemizin politik niteliğine uygun şekilde eksikliklerimizi ortaya koymak, önümüzdeki en önemli görevidir. Elbette bunun için öncelikle, meselenin derine inmek, incelemek ve diğer “Marksist” olduğunu iddia eden akımlarla aramızdaki farklılıkları netlikle ortaya koymak gerekir. Bunu yapabilmek, […]

MAKALELER

PUSULA | Teorik-politik çalışma ve ideolojik netlik

Devrimcilik, her geçen gün daha fazla irade, inat ve bilinç gerektiren bir eyleme dönüşmektedir. Düşmanın artan saldırıları, baskının yoğunlaşması fakat bunun karşısında etkili bir duruşun ve güçlü bir öncülüğün olmayışının hem kitlelerde hem de tek […]

MAKALELER

Ülkede durum ve devrimci hareketin önündeki asli görevler

Uluslararası alanda köhneyen ve tahrip olan sistemin yarattığı sorunlar her geçen üst boyutlara tırmanıyor. Yarattığı sorunlara müdahale edilemediği gibi çıkan fatura emekçilere ve mazlum halklara mal ediliyor. Sömürü daha artırılıyor ve halklar üzerindeki baskı unsuru […]

MAKALELER

YENİ DEMOKRAT GENÇLİK | Yerel seçimler üzerine eğitim çalışmasından notlar

Yeni Demokrat Gençlik olarak 23-24 Şubat tarihlerinde İstanbul’da Tarihsel Bağlamda Yerel Yönetimler, Demokratik Özerklik ve 31 Mart Yerel Seçimleri konulu merkezi eğitim çalışması gerçekleştirdik. Yaptığımız merkezi eğitim çalışması, devrimciler açısından ele alınması önemli görülen konularda […]

MAKALELER

ALPER TAŞ ADAYLIĞI ÜZERİNE | Delinin biri kuyuya “Taş” atmış…

Politik alanın sınırları kimi zaman kırılganlık duvarlarına dayanır. Gün gelir koşullar bazen, esneklik ile ilkesizlik arasındaki sınırları olanca yüküyle inceltir. Bunun bir gerekçesi Marksizm’den doğru yöntemle nasip almamakken diğer gerekçesi ise toplumsal muhalefetin karşısında doğru […]

MAKALELER

TARİH BELLEĞİMİZDEN | Proleter hareketin yerel seçimlerdeki tavırları üzerine! -3-

30 Mart 2014 Yerel Seçimleri: Gezi’nin Ardından! 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde ülkede politik tansiyon oldukça yüksekti.  Gezi İsyanı AKP’yi derinden sarsarken, kitlelerin büyük bir bölümünün AKP’ye karşı olan öfkesi, R.T. Erdoğan ve şürekasını […]

MAKALELER

TARİH BELLEĞİMİZDEN | Proleter hareketin yerel seçimlerdeki tavırları üzerine! -2-

18 Nisan 1999 Yerel Seçimleri: Uluslararası Komplosunun Gölgesinde! 1999 yılında yapılan yerel seçimlerin önemli bir yönü de, bu seçimi genel seçimle birleştirterek 18 Nisan 1999 tarihinde yapılması olmuştur. 1998 yılında ANASOL-D olarak iş başına gelen […]

MAKALELER

Tarihsel ilerlemecilik üzerine

Konu ilerlemeci tarih anlayışıyla sınırlı olsa da, tarihten bahsetmek fazlasıyla çetrefilli bir iştir. Marks tarihi, bütün bilimleri kapsayan tek bilim olarak tanımlayarak bu devasa gerçeği bize en özet hali ile anlatmaktadır. Üstelik biz ezilenler ideolojik […]

MAKALELER

PUSULA | Savaş, düşünce ve yaşamda kazanılır!

Çok zaman savaşın sadece silahla yürütüldüğü yanılgısı taşınır. Oysa savaşın en büyük en amasız bölümü, düşüncede ve yaşamda yürütülür. Yaşamda ve kişiliğinde savaşı kazanamayan, cephede zaten kazanamaz. Savaş, görünenden ve sanılandan çok daha derin ve […]

MAKALELER

PUSULA | “Ufku dar, savaşım sanatında beceriksiz olan devrimci değil, zavallı amatördür!”

Devrimciler ve komünist partiler için pek de kolay olmayan süreçlerden geçiyoruz. Elbette ki devrimcilik ne Türkiye’de ne de dünyanın başka bir yerinde hiçbir zaman kolay olmamıştır, olması da beklenemez. Komünist partiler ve buna bağlı olarak […]