Fırtınanın “küçük bir damlası” Lorenzo’dan mektup: “Bütün fırtınalar küçük bir damla ile başlar”

Baxoz’un DAİŞ’ten kurtarılması mücadelesinde şehit düşen TİKKO savaşçısı Tekoşer (Lorenzo Orsetti)’nin geride kalanlara bir mektubu var. “Dudaklarımda gülüşümle gittiğimden neredeyse eminim” diyen Lorenzo’nun bıraktığı mesaj şu şekilde: “Ve her zaman hatırlayın: ‘Bütün fırtınalar küçük bir damla ile başlar.’ Siz de bu damla olmaya çalışın!”

Türkçe, İtalyanca ve İngilizce’ye çevrilen mektubun tamamının şu şekilde:

Ciao, eğer bu mesajı okuyorsanız, bu benim hayatta olmadığımın işaretidir. Ah, sakın üzülmeyin, ben bu şekilde iyiyim; pişmanlıklarım yok, ben doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaparken öldüm, en zayıf olanları savundum ve adalet, eşitlik ve özgürlük ideallerime karşı sadık kaldım. Yani, erken gidişime rağmen hayatım hala başarılıdır ve dudaklarımda gülüşümle gittiğimden neredeyse eminim. Bundan daha iyisini isteyemezdim.

Sizin için herşeyin en iyisini diliyor ve (eğer henüz yapmıyorsanız) bir gün sizin de bizden sonrakiler için hayatınızı verme kararı almanızı umuyorum. Çünkü dünya yalnızca bu şekilde değiştirilebilir. Ancak her birimizin içinde bulunan bireyselliği ve egoizmi yenerek fark yaratabiliriz. Bunlar zor zamanlar biliyorum, ama sakın vazgeçmeyin, umudunuzu yitirmeyin; asla! Bir an bile.

Herşey kaybedilmiş gibi gözükse de, kötü şeyler insanlara acı verse de ve dünya dayanılmaz hale gelse de, güç bulmaya devam edin ve bunu yoldaşlarınıza aktarın. Tam da bunun gibi karanlık anlarda bu ışık yardımcı olacaktır. Ve her zaman hatırlayın: “Bütün fırtınalar küçük bir damla ile başlar.” Siz de bu damla olmaya çalışın.

Hepinizi seviyorum ve sözlerimi değerli bulmanızı umuyorum.

Serkeftin!

Orso,

Tekoşer,

Lorenzo

Ciao, se state leggendo questo messaggio é segno che non sono piu a questo mondo. Beh, non rattristatevi piu di tanto, mi sta bene cosi; non ho rimpianti, sono morto facendo quello che ritenevo piu giusto, difendendo I piu deboli, e rimanendo fedele ai miei ideali di giustizia, egualianza, e liberta.

Quindi, nonostante questa prematura dipartita, la mia vita resta comunque un successo, e sono quasi certo che me ne sono andato con il sorriso sulle labbra. Non avrei potuto chiedere di meglio.

Vi auguro tutto il bene possibile, espero che anche voi un giorno (se non l’avete gia fatto) decidate di dare la vita per il prossimo, perche solo cosi si cambia il mondo.

Solo sconfiggendo l’individualismo e l’egoismo in ciascuno di noi si puo fare la differenza.

Sono tempi difficili, lo so, ma non cedete alla rassegnazione, non abbandonate la speranza; mai! Neppure per un attimo.

Anche quando totto sembra perduto, e i mali che affliggono l’uomo e la terra sembrano insormontabili, cercate di trovare la forza, e di infonderla nei vostri compagni.

E proprio nei momenti piu bui che la vostra luce serve.

E ricorate sempre che “ogni tempesta comincia con una singola goccia” Cercate di essere voi quella goccia.

Vi amo tutti, spero farete tesoro di queste parole.

Serkeftin!

Orso,

Tekoşer,

Lorenzo

Ciao, if you read this message this is a sign that I am not in this world anymore. Bah, don’t be so sad, I’m doing well like this; I don’t have regrets, I died doing what I thought was the right thing, defending the weakest, and being loyal to my ideals of justice, equality, and freedom.

So, despite of my premature departure, my life is still successful, and I am almost sure that I went with a smile on my lips. I could not have asked for better.

I wish you the very best, and I hope that also you one day (if you did not yet) decide to give your live for your next ones. Because it is only like this that the world can be changed.

Only by defeating the individualism and egoism in each one of us, the difference can be made.

These are difficult times, I know, but don’t fall into resignation, don’t abandon the hope; never! Not for one moment.

Even if everything seems lost, and the bad things that afflict the humans and the earth seem unbearable, keep on finding the force and inspire it in your comrades.

It is exactly in those darkest moments that your light helps.

And always remember: “Every thunderstorm begins with a single drop”. Try to be you this drop.

I love you all, and I hope that you treasure this words.

Serkeftin!

Orso,

Tekoşer,

Lorenzo