Katledilişinin 46. yılında Kaypakkaya anıldı: “Partiyle devrime…”

kaypakkaya anmasi

11 Mayıs Pazar günü Almanya’nın Ludwigshafen şehrinde kitlesel bir katılımla gerçekleştirilen gecede komünist önder İbrahim Kaypakkaya ölümsüzlüğünün 46. yılında anıldı.

Saat 16’da başlayan anma etkinliği Kaypakkaya şahsında, demokrasi, demokratik halk devrimi, sosyalizm ve komünizm mücadelesinde ölümsüzleşenler için saygı duruşu ile başladı. Ardından Partizan Sanat Topluluğu; “Kaypakkaya öğretisi Türk, Kürt, Ermeni, Laz, Çerkez, Arap, Süryani, Keldani Rum gibi çeşitli milliyet ve azınlıklara oldugu gibi Ezidi, Alevi, Yahudi ve Hristiyan inançlarına özgürce yaşam alanları yaratmak demektir. Kaypakkaya öğretisi bu toplulukların ezgilerine, şarkılarına, klamlarına, stranlarına, dengbejlerine, halaylarına, horunlarına ,zeybeklerine, tekelerine ve barlarına yani bir bütün olarak kültürel değerlerine sahip çıkmak demektir” diyerek Ermenice, Türkçe, Arapça, Kürtçe, Zazaca, İtalyanca ve Almanca ezgiler ve marşlar seslendirdi. Partizan Sanat Topluluğu’nun hazırlamış olduğu modern dans ise kitlenin beğenisi kazandı.

“Eksiklerimiz görevlerimizdir”

Gecede daha sonra TKP-ML Merkez Komitesi imzalı bir açıklama okundu. Açıklamada “Partimiz TKP-ML 1. Kongresini gerçekleştirerek umudun ve kazanma iradesinin varlığına dair bir işaret fişeği olmuştur.  Partimizin  iktidar iddiasını bir kez daha ortaya koyan kongremiz, tesbit ettiği eksiklerin, zaaflı yanların giderilmesinin geleceğe dair vazgeçilmez görevler olduğu beyan etmekte, ‘eksikliklerimiz görevlerimiz’ demektedir. Ve bunu da ancak sınıf mücadelesinin en sıcak alanlarında çelişkilerin en keskin olduğu noktalarda bulunarak ve kitlelerin denetiminde yapabileceğinin bilincindedir. Partimiz ideolojik politik ve örgütlsel alanlarda önüne koyduğu yönelimle birlikte yaptığı kısa ve orta vadeli planlamalarla başta halk savaşını geliştirme görevi olmak üzere şehirlerde esasta işçi sınıfı içinde örgütlenme, kürt halkıyla daha fazla bütünleşme, kadın, halk gençliği, işsiz yığınlar vb tüm dinamiklerle buluşma yönünde hedeflerini gerçekleştirecektir.”

“Partimiz iradesini açığa çıkarmıştır”

“Kongremizi önemli kılan yanlardan bir diğeri, kuruluşundan itibaren gerçekleştiremediği program tartışmalarına, 1. Kongresinde bir nokta koyması ve parti programını oluşturmasıdır. Bununla birlikte parti tüzüğümüze gelen önerilerden hareketle yeniden düzenlenmiştir. 1. Kongremiz ayrıca partimiz açısından yeterli önem verilmeyen kadın kurtuluş mücadelesi açısından da tarihsel önemde kararlar almış ve partimiz önderliğinde özerk bir örgütlenme olarak Komünist Kadınlar Birliğinin (KKB) kurulmasını kararlaştırmıştır. KKB’nin kuruluşu ve mücadelesi sadece emperyalizme, faşizme karşı değil;  başta ataerki olmak üzere, her türden gericiliğe karşı partinin kendi içindeki mücadelesini geliştirecek, onun devrimci yanını da güçlendirecektir. Bunların yanı sıra partimize yönelik tüm saldırılara karşı ideolojide derinleşme, politikada yetkinleşme, örgütsel olarak sağlamlaşma ve askeri olarak kararlılık yönelimini koymuş, tüzüğünden programına, stratejisinden güncel politikalara kadar geniş bir çerçevede analizler yaparak bahsini ettiğimiz dinamiklere ulaşmak ve bu buluşmayı gerçekleştirmek için yeni örgütlenmeler ve düzenlemelerle birlikte iradesini ortaya çıkartmıştır. Ancak bilmekteyiz ki meselemiz kağıt üzerinde güzel kararlar almak değil, pratikte devrimciliktir. Bu açıdan kongremizin bu koşullarda gerçekleşmiş olması, aldığı karar ve belirlediği yönelim önemli bir başarı olmakla birlikte kesinlikle bir son değildir. Tersine bir başlangıçtır” denildi.

“Partiyle Devrime Şan Olsun 1. Kongremize”

Açıklamadan sonra sahneyi enternasyonal kadın sanatçı Eléonore Fourniau aldı. Özgür Gelecek gazetesinin geceye göndermiş olduğu mesajın okunmasından sonra Grup Umuda Haykırış sahne aldı. Ardından HDP adına Ertuğrul Kürkçü anmada bir konuşma yaptıktan sonra sahneye Efkan Şeşen çıktı ve seslendirdiği ezgilerle beğeni topladı. Verilen aranın ardından Partizan Şehit ve Tutsak Aileleri sahneye çıkarak anma gecesini ve kitleyi selamladılar. Daha sonra Açlık Grevlerine ilişkin hazırlanan mesaj ve sinevizyon gösterildi.

Ferhat Tunç’un sahne almasının ardından TKP-ML TİKKO Genel Komutanlığı’nın anma gecesine göndermiş olduğu sinevizyon izleyiciler tarafından dikkatle izlendi ve kitle sık sık; “Partiyle Devrime Şan Olsun 1. Kongremize” sloganını attı.

Kaypakkaya anma gecesinde, 18 Mart’ta Rojava’da ölümsüzleşen anarşist TİKKO savaşçısı Lorenzo Orsetti’nin Rojava’da birlikte savaştığı İngiliz yoldaşları, HBDH, MLPD ve Sol Parti adına birer konuşma yapıldı. Geceye ulaştırılan MKP Avrupa Komitesi, DKP-BÖG, SYKP Almanya Örgütlenmesi, MLKP, TKİP Yurtdışı Örgütü, Filistinli Politik Tutsaklarla Dayanışma Ağı Samidoun ve Halk Cephesi ve Grup Yorum Gönüllüleri’nin mesajları sunuldu.

Coşkulu geçen anma etkinliğinde Grup Miraz’ın sahne almasından sonra gece sonlandırıldı.